Ładowanie
kontakt
Art-Dom Nieruchomości
502-788-883 ; (22) 670-05-80
Administratorem danych osobowych jest AMK Portal sp. z o.o.

działka na sprzedaż Warszawa Wesoła, 2 458 800 zł, 36.5 ar, droga dojazdowa asfaltowa

2 458 800
36,50ar (3 650)
67 364 zł/ar (674 zł/m²)

Polska, Mazowieckie, Warszawa, Wesoła

Opis

Działka o pow. 3650m2.

Działka tuż za granica Warszawy (sam początek Sulejówka) - . W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz zabudowa usługowa, składowo-magazynowa i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Plan zagospodarowania 
Dla terenów na których położona jest działka ustala się:
1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa;
2) warunki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,1,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej -
0,8,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej;
3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dla terenu  dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamiennych
w stosunku do istniejących, przeznaczonych do wyburzenia związanego z realizacją układu drogowego
i oznaczonych na rysunku planu,
c) dopuszcza się realizację: budynków gospodarczych, parkingów, zieleni izolacyjnej, urządzeń
infrastruktury technicznej,
d) maksymalna wysokość zabudowy:
᠆ budynki usługowe - 12,0 m, tj. 3 kondygnacje nadziemne,
᠆ pozostałe obiekty budowlane - 5,0 m, tj. 1 kondygnacja nadziemna.

druga część działki 
1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa;
2) warunki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,1,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej -
0,72,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki budowlanej;
3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się realizację: budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych,
budynków usługowych, budynków mieszkalno-usługowych z jednym lokalem mieszkalnym,
c) dopuszcza się realizację: garaży, wiat i budynków gospodarczych, parkingów, urządzeń infrastruktury
technicznej,
d) maksymalna wysokość zabudowy:
᠆ budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki usługowe - 12,0 m, tj. 3 kondygnacje nadziemne,
᠆ budynki mieszkalno-usługowe - 12,0 m, tj. 3 kondygnacje nadziemne,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 11 - Poz. 7456
᠆ pozostałe obiekty budowlane - 5,0 m, tj. 1 kondygnacja nadziemna.

.

Szczegóły

Typ nieruchomości:
działka na sprzedaż
Dodano:
2021-06-05 12:17:03
Ostatnia aktualizacja:
2023-11-10 16:36:01
Powierzchnia:
3 650 m² (36,50)
Cena:
2 458 800 zł.
Cena za m²:
673,64 zł.
Cena za ar:
67 364 zł.
Lokalizacja:
Polska, Mazowieckie, Warszawa, Wesoła
Wyłączność:
nie
Dojazd:
asfaltowy
Agent prowadzący:
Barbara Jankowska
Rodzaj działki:
usługowa
Pośrednik:
Art-Dom Nieruchomości
Nr ogłoszenia:
klikmapa-2872

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Administratorem danych osobowych jest AMK Portal sp. z o.o.
Art-Dom Nieruchomości
502-788-883 ; (22) 670-05-80