Ładowanie

działka na sprzedaż Warszawa Wawer, 1 100 000 zł, 9.37 ar, budowlana

Ogłoszenie archiwalne
1 100 000
9,37ar (937)
117 396 zł/ar (1 174 zł/m²)

mazowieckie, Warszawa m., Warszawa, Wawer, Mozaikowa

Opis

Do sprzedaży działka budowlana w dzielnicy Radość-Wawer-Warszawa.
Działka z ustalonym MPZP, z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną oznaczenie MN 25B

Na działce znajduje się budynek gospodarczy ok. 70 m 2
Do sprzedaży przeznaczone są działki
41/1 o pow. 920 m
37/5 o pow. 17 m 2

Poniżej fragment MPZP dla Kolonia Borków-Zagóźdź.

Dla jednostek terenowych MN 25A i 25B ustala się:
1. Przeznaczenie terenu
1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - obejmująca tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane budynki mieszkalne jednorodzinne oraz dojścia, podjazdy, podwórza, budynki gospodarcze i garaże, wraz z ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także dopuszczone towarzyszące usługi
2) Dopuszczalne: usługi - bez przesądzania ich profilu, funkcjonujące w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne oraz w osobnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego
2. Wymagania dotyczące scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczy
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) możliwość sytuowania zabudowy w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym, z ograniczeniem dla zabudowy szeregowej do 3 segmentów tworzących jeden budynek
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%, z tym że dla działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2 - 40%
3) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych - 12 m, ale nie więcej niż2 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe
4) minimalna wielkość nowo tworzonej lub nowo wydzielanej działki pod zabudowę - 700 m 2
5) warunki tworzenia nowych działek pod zabudowę zgodnie z § 11 ust. 2
6) linie zabudowy według rysunku planu
7) dla towarzyszących budynków usługowych: powierzchnia użytkowa nie większa niż 80 m 2 , maksymalna wysokość zabudowy - 8 m
8) obowiązek realizacji dachu spadzistego
9) zasady sytuowania budynku w granicy działki zgodnie z § 9 ust. 4
10) możliwość realizacji wolnostojących i przybudowanych budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2 , z tym że od strony ul. Mozaikowej sytuowanych wyłącznie w głębi działki
11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 1
12) zasady realizacji reklam i znaków informacyjno - plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, z wykluczeniem reklam w formie nośnika reklamowego
4. Lokalne ograniczenia i wymagania szczególne dla zabudowy i zagospodarowania terenu nie występują
5. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, ciepło, dostęp do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadów - zgodnie z § 13
6. Zasady obsługi komunikacyjnej
1) urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 1
2) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenu jednostki z ul. Mozaikowej - realizację nowego zjazdu na istniejącą działkę dopuszcza się tylko w przypadku braku możliwości innego rozwiązania obsługi tej działki.

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Teresa Proszkiewicz (licencja nr: 19021)

--------------------------

Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Szczegóły

Typ nieruchomości:
działka na sprzedaż
Dodano:
2024-01-22 20:44:02
Ostatnia aktualizacja:
2024-02-14 19:56:01
Powierzchnia:
937 m² (9,37)
Cena:
1 100 000 zł.
Cena za m²:
1 173,96 zł.
Cena za ar:
117 396 zł.
Lokalizacja:
mazowieckie, Warszawa m., Warszawa, Wawer, Mozaikowa
Agent prowadzący:
Teresa Proszkiewicz
Licencja pośrednika:
19021
Wyłączność:
Nie
Zwolnienie z prowizji:
Nie
Typ działki:
budowlana
Szerokość działki:
41
Rynek:
wtórny
Pośrednik:
Sołtan Nieruchomości
Nr ogłoszenia:
klikmapa-1056755