Ładowanie
kontakt
4 ŚCIANY Sp. z o.o.
(22) 629 80 80
Administratorem danych osobowych jest AMK Portal sp. z o.o.

działka na sprzedaż Warszawa Targówek, 900 000 zł, 6.7 ar, budowlana

900 000
6,70ar (670)
134 328 zł/ar (1 343 zł/m²)

POLSKA, MAZOWIECKIE, WARSZAWA, TARGÓWEK

Opis

Do sprzedania działka budowlana wraz z domkiem z lat 50-tych , 670 m2 wszystkie media w działce , plan zagospodarowania budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne do 4 samodzielnych mieszkań.

Wymiary
12x47

§ 35. Dla jednostek terenowych oznaczonych na rysunku planu symbolami MNK
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek,
na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale
mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej
powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym moŜliwe jest sytuowanie
tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy,
podwórza, garaŜe i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami
infrastruktury technicznej, a takŜe odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez
przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, Ŝe przeznaczenie dopuszczalne moŜe funkcjonować:
1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne;
2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
– dla segmentu w zabudowie bliźniaczej
– 450 m2
,
– dla jednego budynku wolnostojącego
– 600 m2
,
b) obowiązują takŜe przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w § 11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m, a w przypadku dachów płaskich- 10,5 m,
b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez
otworów okiennych lub drzwiowych,
c) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne;
3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2
,
b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niŜ 2 kondygnacje,
c) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych;
4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garaŜowych, przy czym ustala się
maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaŜy) - 50 m2
;
5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;
6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:
- powierzchni do 300 m2
- 60%,
- powierzchni 300 - 450 m2
- 50%,
- powierzchni 450 - 600 m2
- 45%,
- powierzchni 600 - 800 m2
- 35%,
- powierzchni powyŜej 800 m2
-30%;
8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo
zabudowywanych:
- o powierzchni do 300 m2
- 30%,
- o powierzchni 300 - 450 m2
- 35%,
- o powierzchni 450 - 600 m2
- 45%,
- o powierzchni 600 - 800 m2
- 50%,
- o powierzchni powyŜej 800 m2
- 55%.

Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355;
Zapytaj naszego Agenta o pomoc w otrzymaniu kredytu !!!

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Szczegóły

Typ nieruchomości:
działka na sprzedaż
Dodano:
2024-01-26 14:19:03
Powierzchnia:
670 m² (6,70)
Cena:
900 000 zł.
Cena za m²:
1 343,28 zł.
Cena za ar:
134 328 zł.
Lokalizacja:
POLSKA, MAZOWIECKIE, WARSZAWA, TARGÓWEK
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Forma własności działki:
WŁASNOŚĆ
Oferta specjalna:
NIE
Oferta własna:
TAK
Rynek:
WTÓRNY
Pośrednik:
4 ŚCIANY Sp. z o.o.
Nr ogłoszenia:
klikmapa-1059052

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Administratorem danych osobowych jest AMK Portal sp. z o.o.
4 ŚCIANY Sp. z o.o.
(22) 629 80 80