Ładowanie
kontakt
Sołtan Nieruchomości
228280055
Administratorem danych osobowych jest AMK Portal sp. z o.o.

działka na sprzedaż Warszawa Mokotów 36 562 500 zł 1.63 ha

36 562 500
1,63ha (16 250)
225 000 zł/ar (2 250 zł/m²)

mazowieckie, Warszawa m., Warszawa, Mokotów, Bernardyńska

Opis

Do sprzedaż siedem działek o łącznej powierzchni ok. 16 257 m 2 według MPZP z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. A4- 12MN,10MN,13MN. Położonych w obrębie 1-05-02.

4. Dla terenów A4.9MN, A4.10MN A4.11MN, A4.12MN, A.4.13MN: 1) Przeznaczenie terenu:
-a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych,
-b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, związane z podstawową obsługą lokalnej społeczności, wbudowane w budynkach mieszkalnych w formie wydzielonych lokali usługowych, z zakresu: handlu, gastronomii, biur, zdrowia (z wyłączeniem szpitali), oświaty, kultury, usług bytowych i rzemiosła;

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 60%,
b) maksymalna intensywność zabudowy: 1,0,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalny procent zabudowy: 40%,
e) minimalna wysokość zabudowy/minimalna liczba kondygnacji: 6 m/2 k,
f) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m,
g) minimalna wielkość działki przeznaczonej pod nową zabudowę: - 300 m2 dla terenów A4.9MN, A4.10MN, A4.11MN, A4.12MN, - 150 m2 dla terenu A4.13MN,
h) szerokość frontu działki: - minimalna: 5,8 m, - maksymalna: 20 m,
i) szczególne wymagania dotyczące linii zabudowy: na rysunku planu ustala się obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy,
j) kształt dachów: płaski o kącie nachylenia nie przekraczającym 10°; dopuszczenie spadzistego o kącie nachylenia max. 30°, k) wykończenie elewacji: według zapisów § 10,
l) szczególne wymagania dotyczące ogrodzeń działek: według zapisów § 8, m) zasady rozmieszczania nośników reklamowych: według zapisów § 9;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) tereny położone w otulinie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie - strefa „F”,
b) na terenach: A4.9MN, A4.10MN, A4.12MN, A4.13MN na rysunku planu wskazano obowiązującą linię zabudowy,
c) tereny położone w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, co należy brać pod uwagę przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu,
d) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
e) ustala się zachowanie naturalnej rzeźby terenu, przez co rozumie się zachowanie powierzchni tarasu zalewowego doliny Wisły, w obrębie którego wyklucza się 50 Numer wersji: 78; Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2019 13:43 wykonywanie trwałych, otwartych wykopów ziemnych i obniżeń oraz trwałych wyniesień i podwyższeń, z dopuszczeniem dostosowania terenów inwestycji do poziomu układu drogowego i z zastrzeżeniem § 12 ust.3,
f) ustala się zakaz realizacji budynków gospodarczych,
g) dopuszcza się realizację altan, oranżerii i garaży wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, a dla nie mniej niż 3 budynków - zespołów garaży wolno stojących;
4) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: według zapisów § 25 - 33;
5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) zjazd na teren A4.9MN z przylegających ulic planowanych: 20KD-D, 28KD-D, 34KD-W; zjazd na teren A4.10MN z przylegających ulic planowanych: 20KD-D, 28KD-D, zjazd na teren A4.11MN z przylegających ulic planowanych: 20KD-D, 27KD-D; zjazd na teren A4.12MN z przylegających ulic planowanych: 21KD-D, 26KD-D, 28 KD-D; zjazd na teren A4.13MN z przylegających ulic planowanych: 26KD-D, 28KD-D,
b) wskaźnik miejsc parkingowych: według zapisów § 36;
6) Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu: według zapisów § 38;
7) Stawka procentowa: wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości - 30 %.

Dwie działki o pow. 2711 m 2 przylegają do siebie tworząc prostokąt o pow. ok 5 422 m 2
Tworzą prostokąt o wymiarach ok 50mx 100m

Działka o pow. ok 2116 m2, o wymiarach ok 53mx58 m
Działka o pow. ok. 2116 m, 2 o wymiarach 59mx 34 m
Działka o pow. 2116 m 2, o wymiarach ok. 56x35 i 61x34
Działa o pow. 2116 m 2, o wymiarach 67x34 63x29

Działki o pow. 1776 m 2 według planu MPZP z przeznaczeniem na tereny usług oświaty.
Działka z przeznaczeniem na usługi oświaty ma nie typowy kształt w formie litery F
Najdłuższy bok wynosi 99 m, 25 m góra, 8,77m dół

Dojazd do działek jest bardzo wygodny od ul. Bernardyńskiej w kierunku sprzedawanych działek prowadzi droga lokalna oznaczona.
Łączna powierzchnia działek pod zabudowę i działką pod usługi oświaty wynosi ok 16 257 m 2. Każda z działek do siebie przylega.

Działki położone w pobliżu J. Czerniakowskiego i rezerwatu przyrody,
Miejsce urokliwe, i ciekawe.
Cena do negocjacji.

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Teresa Proszkiewicz (licencja nr: 19021)

--------------------------

Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Szczegóły

Typ nieruchomości:
działka na sprzedaż
Dodano:
2024-04-29 14:58:01
Ostatnia aktualizacja:
2024-05-16 13:51:02
Powierzchnia:
16 250 m² (1,63)
Cena:
36 562 500 zł.
Cena za m²:
2 250 zł.
Cena za ar:
225 000 zł.
Lokalizacja:
mazowieckie, Warszawa m., Warszawa, Mokotów, Bernardyńska
Agent prowadzący:
Teresa Proszkiewicz
Licencja pośrednika:
19021
Wyłączność:
Nie
Zwolnienie z prowizji:
Nie
Rynek:
wtórny
Pośrednik:
Sołtan Nieruchomości
Nr ogłoszenia:
klikmapa-1115619

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Administratorem danych osobowych jest AMK Portal sp. z o.o.
Sołtan Nieruchomości
228280055